uk pl ru
de cz sk
PikoMat SN-08 – obľúbený model rámového jednoihlového prešívacieho stroja.
PikoMat SN-12-C – značkový priebežný jednoihlový prešívací stroj.
PikoMat SN-12-C – európska kvalita, presnosť, trieda.

sk - JEDNOIHLOVÉ PREŠÍVACIE STROJE:

Ponúkame všetky druhy počítačovo riadených jednoihlových prešívacích strojov. Z dôvodu v súčasnosti nízkeho záujmu o tento druh strojov vyrábame všetky na zákazku – podľa podrobných dohôd s objednávateľom.

Naša ponuka zahŕňa tak rámové, ako aj priebežné prešívacie stroje (na priebežné prešívanie – z kotúča).

Kedysi pomerne obľúbené – dnes sú nahrádzané univerzálnejšími viacihlovými prešívacími strojmi. Okrem individuálnych prípadov netypovej výroby môžu byť dnes jednoihlové prešívacie stroje používané v zásade v prípadoch výroby vzorov, ktoré nie je možné dosiahnuť na viacihlových prešívacích strojoch, napr.:

Jednoihlové prešívacie stroje poskytujú možnosť používania pekných, neopakovateľných individuálnych vzorov. Pri rozhodovaní o nákupe jednoihlového prešívacieho stroja je však potrebné vziať do úvahy, že stroje tohto typu vyžadujú na svoju inštaláciu dosť veľkú plochu – väčšiu než v prípade viacihlových prešívacích strojov.

Na žiadosť vám radi poskytneme ďalšie spresňujúce informácie.

Nákupy u nás sú bez DPH!