uk pl ru
de cz sk
Container shipment.
Kontajnerová dodávka do najbližšieho hlavného námorného prístavu.
Door-to-door delivery.
Kontajnerová dodávka „k dverám“.

sk - DODÁVKA

Objednané stroje sú dodávané do podniku objednávateľa kontajnerovou dopravou – „k dverám“, v originálnych, zaplombovaných kontajneroch.

Producer: Maszyny2001 / Poland

Európsky výrobok – certifikácia CE

Na dosiahnutie optimálneho technického riešenia sú naše stroja vyrábané na zákazku – podľa dohôd s objednávateľom a jeho individuálnych potrieb. S súvislosti s tým je dodacia lehota cca 3 mesiace odo dňa objednávky/zálohy.